Kullamuseum

Jordbruk, Gårdar

Hjälmshults kungsgård Hjälmshults kungsgård Hjälmshults kungsgård Pilshult Pilshult Pilshult Pilshult
Pilshult Pilshult
Svedberga gård
Hjälmshult 1928 Höstarbete Allerum 2:5
Tröskning hos Bernhard Månsson 1921 Klockaregården 1922 Allerum 4 Lundagård omkring 1900 Arbetare större gård Lokomobil 1920