Kullamuseum

Jonstorp Hamn och Hav

Två stora tonfiskar upplagda på kajen i Jonstorp. Det var Allan Svensson och Gustaf Björkman som hade fångat de stora fiskarna vägande 234 kg respektive 204 kg i deras bottengarn.