Kullamuseum

Svanshall

Den gamla fiskenbyn Svanshall ligger norr om Jonstorp och nämns av Carl von Linné i hans skånska resa den 15 juli 1749.