Kullamuseum

Allerumstrakten

Kullens hembygdsförening har tillgång till ett par hundra foton från Allerum och Hjälmshult och trakten där omkring i början av 1900-talet. Birger Månsson och andra Allerumsbor samlade in bilderna under 1980-talet. På fotot till vänster  syns smedmästare Joel Svensson vid sin smedja i Hjälmshult tillsammans med sina anställda. Joel övertog smedjan av sin far kring år 1900. Svenne Nilsson köpte fastigheten 1954 och gjorde om smedjan till bilverkstad.