Kullamuseum

Svanshall Hamn och Hav

Svanshalls hamn juli 1960Svanshalls hamn juli 1960Svanshalls hamn juli 1960Svanshalls hamn juli 1960Svanshalls hamn 1962Svanshalls hamn 1962Svanshalls hamn 1962