Kullamuseum

Hasslarp

Hasslarp grundades vid slutet av 1800-talet då ett sockerbruk anlades där.