Kullamuseum
Aktie för Höganäs Stenkolsgruva 1805

Hittarp och Kulla Gunnarstorp

Hittarp var ursprungligen ett fiskeläge, sammanvuxet med Laröd som var ett jordbrukssamhälle. På Kulla Gunnarstorp finns en borg från 1500-talet och ett slott från 1800-talet.