Kullamuseum

BRÄCKE

Bräcke 1:3 1938 Bräcke 1:4 och 1:5 Storegård, 1938 Bräcke 1:7 1938 Bräcke 1:9 1938 Bräcke 1:13 1938 Bräcke 2 1938
Bräcke 2:1 1938Bräcke 2:1 1938Bräcke 3:3 1938Bräcke 5:1 1938