Kullamuseum

Görslövs Byggnader

Görslöv, flygbild 1943Görslöv, flygfoto 1953Görslöv, flygfoto 1954