Kullamuseum

Görslöv Gottschalks affär

Gottschalks affär 1901Gottschalks affär 1911Gottschalks affär 1920-taletGottschalks affär 1920-taletOtto Gottschalks spannmålshandel 1930Hans Gottschalk tillsammans med kundHans Gottschalk