Kullamuseum

HÖGANÄS HAMN OCH HAV

Höganäs hamn 1947Höganäs hamn 1947Höganäs hamn 1947Höganäs hamn 1947
Tåg och räls 1951Fartyg Malmö 1951Fiskare med nät 1951Fiskare med nät 1951Fiskare med nät 1951Vattenränna 1951