Kullamuseum

Höganäs Människor

1910, Villa Horndahl/Widdings villa, Höganäs. Gaveln mot öster. Hildur och Anders Petter Horndahl1919, Villa Horndahl/Widdings villa, nya trädgården, Höganäs. Otto Meijer, Stina och Svea Nilsson, Rigel, Arne, Inga och Orvar Horndahl, Karl Åke Nilsson.1920, Villa Horndahl/Widdings villa, Höganäs. Smidesgrinden mot Järnvägsgatan. Inga Horndahl (Rigels tvilling), Arne Horndahl, Rigel Horndahl (Ingas tvilling).
Troligtvis en lokal revy i Folkparken 1951Troligtvis en lokal revy i Folkparken 1951Troligtvis en lokal revy i Folkparken 1951Troligtvis en lokal revy i Folkparken 1951Troligtvis en lokal revy i Folkparken 1951Troligtvis en lokal revy i Folkparken 1951