Kullamuseum
Aktie för Höganäs Stenkolsgruva 1805

Höganäs

Från fiskeläge till hamnstad, från kol och lera till järnpulver. Höganäs kommuns centralort och centrum för affärs- och kulturliv i Kullabygden.