Kullamuseum

Jonstorp Människor

Tunneberga gästis 1900, kusk Nils Jönsson LundbladhBankhuset och folkskolan 1912Konsumtionsföreningen ca 1915Korres smedja 1920-taletJonstorps brandkår 1929, Chaufför Karl Magnusson. Främre raden fr.v. Hilbert Nilsson, Cornelius Lövgren, Joel Svensson, Gustav Åkerberg. Bakre raden fr.v. Agne Åkerberg, Kalle Hyberg, Edward Lindhe.Tunneberga mölla 1935, Robert Andersson, Nils Kullenberg (ägare) och hans son BrunoSångaren och skådespelaren Edvard Persson, född 17/1 1888 i Malmö, död 19/9 1957 i Rekekroken. Gravsatt på Jonstorps kyrkogård.Två stora tonfiskar upplagda på kajen i Jonstorp. Det var Allan Svensson och Gustaf Björkman som hade fångat de stora fiskarna vägande 234 kg respektive 204 kg i deras bottengarn.Lantbrukare Malte Jönsson i Glimminge med stoet Corry och hennes föl Volga. Fotografiet togs 22 maj 1957.