Kullamuseum
Aktie för Höganäs Stenkolsgruva 1805

Mölle

Fiskeläge som redan i början av 1900-talet blev en känd turistort.