Kullamuseum
Aktie för Höganäs Stenkolsgruva 1805

Skäret

En liten fiskeby som är mest känd för Flickorna Lundgren och Rut på Skäret.