Kullamuseum

VÄSBY Byggnader

Väsby, kyrkan och prästgårdenVäsby, kyrkanVäsby, kyrkanVäsby, bygatan och kyrkanVäsby, bygatan och kyrkanVäsby, bygatanSockenstugan 1960