Kullamuseum

VÄSBY Gatumiljöer

Väsby, bygatan och kyrkanVäsby, bygatan och kyrkanVäsby, bygatanSockenstugan 1960