Kullamuseum

VÄSBY Människor

Väsby, kyrkan och prästgårdenVäsby, kyrkanVäsby, kyrkanVäsby, bygatan och kyrkanVäsby, bygatan och kyrkanVäsby, bygatanSockenstugan 1960Redaktör Ragnar Jönsson lämnar över ett pris till Väsby Bollklubbs ordförande Folke Jönsson.